Sabtu, 2 Mac 2013

PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPMa - SECARA ONLINE PENGAMBILAN SESI JULAI 2013 (KOLEJ PROFESIONAL MARA KPM / KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA KPTM / INSTITUT KEMAHIRAN MARA IKM / GERMAN MALAYSIAN INSTITUTE GMI

PERMOHONAN KEMASUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN MARA (IPMa)

* Makluman
 • Pemohon boleh membuat permohonan kesemua institusi mengikut kelayakan yang ada.
 • Permohonan boleh dibuat secara terus melalui laman web institusi berkenaan.
 • Semakan keputusan permohonan juga hendaklah dirujuk ke laman web institusi berkenaan.
 • Pemohon berkemungkinan akan menerima lebih dari satu tawaran.


Permohonan Online Mulai 1 Mac 2013 Hingga 
31 Mac 2013Iklan permohonan :
(SILA KLIK LINK TERSEDIA DI ATAS)


MAKLUMAT AM UNIT PUSAT INSTITUSI MARA (UPIM)

Unit Pusat Institusi MARA (UPIM) diwujudkan untuk menyelaraskan
sepenuhnya urusan kemasukan pelajar-pelajar ke Institusi-Institusi
Pendidikan MARA (IPMa) secara berpusat. Pengambilan pelajar adalah
sebanyak 2 kali setahun [kecuali Program Persediaan Keusahawanan 
Sains Universiti Malaysia Kelantan (PKS-UMK) hanya sekali setahun 
sahaja] di mana permohonan boleh mula dibuat setelah iklan dikeluarkan.

Institusi-Institusi Pendidikan MARA (IPMa) yang terlibat dlm penyelarasan 
permohonan bagi program pengajian Persediaan, Pra-Diploma, Diploma, 
Higher National Diploma dan Ijazah pertama melalui UPIM adalah seperti 
berikut :‑
 • Kolej Profesional MARA ( KPM )
 • German Malaysian Institute (GMI)
 • Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) / Institut Kemahiran
  MARA 
  (IKM)
 • Universiti Kuala Lumpur (UniKL) dan Cawangan-Cawangannya.
 • Kolej Poly-Tech MARA (KPTM)
 • Kolej MARA (KM) - Program Persediaan Keusahawanan Sains 
 • Universiti Malaysia Kelantan (PKS-UMK)
PERMOHONAN PILIHAN PROGRAM / INSTITUSI

Permohonan secara on-line hendaklah dibuat bdasarkan kelayakan pemohon 
mengikut kelayakan dan minat masing­-masing.

KRITERIA PEMILIHAN

Pemilihan pemohon-pemohon yang layak akan berpandu kepada faktor-
faktor berikut :‑

 • Kombinasi pencapaian subjek yang diperolehi pemohon.
 • Mencapai gred subjek yang ditetapkan bagi program yang
  dipohon.
 • Bilangan tempat yang disediakan mengikut program fakulti dan
  institusi.
 • Ujian Khas Kemasukan dan temuduga akan diadakan tertakluk
  kepada keperluan fakulti atau institusi. 
Pemohon akan dihubungi terus oleh fakulti atau institut berkenaan untuk
proses ujian khas atau temuduga.
TAWARAN KEMASUKAN KE INSTITUSI PENDIDIKAN MARA

- Pemohon yang terpilih akan dihubungi terus oleh IPMa yang dipilih.
- Walaubagaimanapun , bagi pemohon yang tidak menerima apa-apa
tawaran selepas enam (6) bulan dari tarikh permohonan bolehlah
menganggap permohonan mereka gagal.
 
- Tidak ada surat menyurat dibuat mengenainya.
- Pemohon berkemungkinan menerima tawaran lebih dari satu IPMa.
- Walau bagaimanapun, pemohon hanya perlu menerima satu tawaran
shj.

Amaran : 
Tawaran dibuat berdasarkan maklumat yang diisi oleh pemohon. 
Tawaran IPMa tbatal sekiranya didapati calon tidak memenuhi syarat 
kelayakan semasa melapor diri di IPMa. Dgn ini calon tidak dibenarkan 
mendaftar. Segala perbelanjaan berkaitan adalah tanggungjawab calon.   

TAJAAN PENGAJIAN

Calon yg berjaya dipilih bagi mengikuti pengajian di UniKL, GMI dan KPTM 
adalah layak dpertimbangkan tajaan pinjaman plajaran MARA tertakluk 
kepada syarat-syarat semasa yg ditetapkan. Urusan berkaitan pinjaman 
pelajaran ini akan diuruskan oleh IPMa yang berkaitan bersama dengan 
Bahagian Penganjuran Pelajaran MARA.

Manakala, bagi calon yg terpilih mngikuti pengajian di KPM, KKTM, IKM 
dan KM (PKS-UMK), yuran pengajian adalah percuma yg mana ianya 
akan dibiayai oleh MARA dan elaun pelatih akan diberikan kpd mereka 
yang layak menerima bantuan.

KATEGORI PEMOHON
Kategori pemohon adalah berdasarkan kepada kelayakan pemohon seperti 
berikut :‑


 • Pemohon yang menggunakan keputusan SPM/SPMV /
  Setaraf 
  dengannya.
 • Pemohon lepasan SPM dan Sijil mengikut bidang yg dipohon.
 • Pemohon lepasan SPM dan STPM.
 • Pemohon lepasan SPM & Diploma/Higher National Diploma /
  Setaraf
PERMOHONAN BAGI PROGRAM YANG PERLU TEMUDUGA
Permohonan bagi program yang perlu ditemuduga akan dimaklumkan oleh
IPMa yang berkaitan sekiranya layak dan akan dipanggil untuk temuduga. 
  
STATUS PERMOHONAN
Keputusan permohonan dijangka akan diumumkan di laman web UPIM.


Syarat - Syarat Kelayakan

Sila klik di link yang tersedia.

1. Kolej Profesional MARA (KPM)
2. Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM)  
3. Institut Kemahiran MARA (IKM)
4. German-Malaysian Institute (GMI)
5. Kolej MARA (Program Persediaan Keusahawanan Sains - UMK )

Syarat kelayakan utk kursus di Kolej Poly-Tech MARA (KPTM) & Universiti
Kuala Lumpur (UniKL) di laman web kolej/universiti berkenaan.


Maklumat Program

Sila klik di link yang tersedia.

1. Kolej Profesional MARA (KPM)
2. Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM)
3. German-Malaysian Institute (GMI)
4. Program Persediaan Keusahawanan Sains - Universiti Malaysia
Kelantan


Maklumat program untuk kursus di Kolej Poly-Tech MARA (KPTM) dan
Universiti Kuala Lumpur (UniKL) di laman web kolej/universiti berkenaan.


PERTANYAAN 

Pemohon boleh menghubungi UPIM, Fakulti UniKL atau Institut seperti
alamat yang dinyatakan di bawah sekiranya mempunyai sebarang
pertanyaan berhubung dengan kursus-kursus yang ditawarkan seperti
maklumat berikut :-

1. UNIT PUSAT INSTITUSI MARA (UPIM)
BAHAGIAN PENDIDIKAN TINGGI, TINGKAT 12,
IBU PEJABAT MARA,
21, JALAN RAJA LAUT,
50609 KUALA LUMPUR.
TEL : 03-261 34075 / 34076 / 34077.
e-mel: upim@mara.gov.my

2. BAHAGIAN PENDIDIKAN TINGGI (BPT)
KOLEJ PROFESIONAL MARA (KPM),
TINGKAT 12, MEDAN MARA,
21, JALAN RAJA LAUT,
50609 KUALA LUMPUR.
TEL : 03-261 34087.
e-mel: upimkpm@mara.gov.my

3. BAHAGIAN PENDIDIKAN KEMAHIRAN DAN TEKNIKAL MARA (BPKT)
INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) & KOLEJ KEMAHIRAN TGGI MARA (KKTM)
TINGKAT 20, MEDAN MARA,21, JALAN RAJA LAUT,
50609 KUALA LUMPUR.
TEL : 03-261 34605 / 34612 / 34611.
e-mel: upimikm@mara.gov.my

Laman web : http://apponline.mara.gov.my/upimonline/Default.aspxTiada ulasan:

Catat Ulasan